Number of the records: 1  

Oma Fix und das gelbe Band

  1. Cadwallader, Jane

    Oma Fix und das gelbe Band / Jane Cadwallader. -- [Recanati] : ELI, [2013]. -- ©2013. -- 1 CD-ROM ; 12 cm. -- (Erste ELI Lektüren). -- Název z disku. -- Přeloženo z angličtiny?. -- Scope and content: Multimediální CD-ROM k výuce němčiny proděti nabízí základní slovní zásobu v obrazové i zvukové verzi. V třetí části najdete hry a úkoly (doplňovačky, křížovky, spojovačky) k tématu. -- Úroveň A0, stupeň obtížnosti 1 (100 slov). -- ISBN : Kč 100.00.
    In: Příloha k :. -- Oma Fix und das gelbe Band.

    němčina * zjednodušená četba * anglická literatura * německé texty * jazyková úroveň A0 * anglické příběhy * jazykové učebnice, texty, příručky (A) * publikace pro děti * CD-ROM
    811.112.2 * 821.111-32 * 028
Number of the records: 1