Number of the records: 1  

Brno - město uprostřed Evropy

  1. Brno

    Brno - město uprostřed Evropy = Brno - City at The Centre of Europe : sborník konference Brno - město uprostřed Evropy pořádané ve dnech 2.-4. 12. 1993 v rámci akcí oslav 750 let udělení městských privilegií Brnu : 1243-1993 / ved. red. Milan Jelínek. -- Brno : Magistrát města Brna, 1994. -- 289 s. : il., grafy, pl. -- Text též anglicky. -- ISBN : Kč 75.00.
    I. Jelínek, Milan, 1923-2014


    1993 * Brno (Česko) * vlastivěda * Česko * Morava jižní * města * Brno * dějiny * kultura * literatura * průmysl * hudba * národopis * školství * urbanismus * ekologie * mezinárodní konference * 1993 * sborníky * sborníky
    908(437.322)

Number of the records: 1