Number of the records: 1  

"... ve společné svaté práci, pro mír, slušnost a svobodu..."

  1. Hájková, Anna, 1978-

    "... ve společné svaté práci, pro mír, slušnost a svobodu..." : Marie Schmolková a mizející hrdinky velkých příběhů / autor: Anna Hájková, Martin Šmok ; foto: Národní archiv. -- ilustrace.
    In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, č. 8 (2020), s. 34-37.
    I. Šmok, Martin, 1971- II. Národní archiv


    Schmolková, Marie, 1893- 1940 * holocaust (1939-1945) * druhá světová válka * vlakové transporty * české emigrantky * záchrana Židů * humanitární pracovnice * biografie * humanitární pomoc * články
Number of the records: 1