Number of the records: 1  

vodní stavby

 1. Topical termvodní stavby
  Other termstavby vodní
  vodohospodářské stavby
  stavby vodohospodářské
  vodní díla
  díla vodní
  See also hydrická rekultivace
  lodní zdvihadla
  porušení hrází
  vodní stavitelství
  Narrower term: akvadukty
  Narrower term: hrazení bystřin
  Narrower term: hráze
  Narrower term: hydromeliorační stavby
  Narrower term: jezy
  Narrower term: lodní překladiště
  Narrower term: loděnice
  Narrower term: majáky
  Narrower term: ochranné hráze
  Narrower term: plavební kanály
  Narrower term: plavební komory
  Narrower term: přehrady
  Narrower term: přelivy (vodní stavby)
  Narrower term: přístavy
  Narrower term: regulace řek
  Narrower term: rybníky
  Narrower term: rybí přechody
  Narrower term: rybí zábrany
  Narrower term: vodní nádrže
  Narrower term: vodohospodářské soustavy
  Narrower term: zpevňování břehů
  Narrower term: úpravy vodních toků
  Broader term: inženýrské stavby
  Broader term: stavby
  Linking entryhydraulic structures
  Conspect626/627 - Vodní stavitelství. Vodní hospodářství
  UDC626/627
  FileVěcné téma
  References (10) - Věcné téma
  (2) - Knihy
  (6) - Články
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1