Number of the records: 1  

vodní doprava

 1. Topical termvodní doprava
  Other termdoprava vodní
  doprava lodní
  lodní doprava
  See also majáky
  přístavy
  Narrower term: bezpečnost plavby
  Narrower term: nákladní vodní doprava
  Narrower term: námořní doprava
  Narrower term: osobní vodní doprava
  Narrower term: paroplavba
  Narrower term: pobřežní lodní doprava
  Narrower term: vnitrozemská vodní doprava
  Narrower term: vodní cesty
  Broader term: doprava
  Linking entryshipping
  Conspect351 - Úkoly veřejné správy, správní opatření,legislativa
  656.6/.7 - Vodní a letecká doprava
  UDC351.813 - legislativa
  656.6 - obecně
  FileVěcné téma
  References (9) - Věcné téma
  (7) - Knihy
  (3) - Články
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1