Number of the records: 1  

vědkyně

 1. Topical termvědkyně
  Other termvědecké pracovnice
  pracovnice vědecké
  See also techničky
  věda
  vědci
  Narrower term: antropoložky
  Narrower term: demografky
  Narrower term: etnografky
  Narrower term: etnoložky
  Narrower term: informační vědkyně
  Narrower term: judaistky
  Narrower term: knihovědkyně
  Narrower term: literární vědkyně
  Narrower term: počítačové vědkyně
  Narrower term: přírodovědkyně
  Broader term: profese
  Linking entrywomen scientists
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  UDC001-055.2
  FileVěcné téma
  References (20) - Osoby
  (10) - Věcné téma
  (7) - Knihy
  (3) - Články
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1