Number of the records: 1  

syndrom inzulinové rezistence

 1. Topical termsyndrom inzulinové rezistence
  Other termReavenův syndrom
  hyperplastický syndrom
  metabolický syndrom
  plurimetabolický syndrom
  syndrom X
  kardiometabolický syndrom
  syndrom kardiometabolický
  syndrom metabolický
  syndrom hyperplastický
  syndrom Reavenův
  syndrom plurimetabolický
  syndrom rezistence inzulinové
  See also diabetes mellitus
  hyperglykémie
  hyperinzulinémie
  hypertenze
  inzulin
  nukleární receptory PPAR
  obezita
  Broader term: syndromy
  Linking entryinsulin resistance syndrome
  Conspect616 - Patologie. Klinická medicína
  UDC[616.154:577.175.72]-008.6
  FileVěcné téma
  References (5) - Věcné téma
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1