Number of the records: 1  

právo duševního vlastnictví

 1. Topical termprávo duševního vlastnictví
  See also duševní vlastnictví
  know-how
  kolektivní autorství
  licence
  licenční smlouvy
  občanskoprávní vztahy
  počítačové pirátství
  právo informačních technologií
  Narrower term: autorské právo
  Narrower term: právo průmyslového vlastnictví
  Broader term: obchodní právo
  Broader term: občanská práva
  Linking entryintellectual property law
  intelektualinė nuosavybė
  Intelektualna sopstvenost
  právo duševného vlastníctva
  Intelektualna lastnina
  Conspect347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
  UDC347.77/.78
  FileVěcné téma
  References (1) - Osoby
  (10) - Věcné téma
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.