Number of the records: 1  

chemické prvky

 1. Topical termchemické prvky
  Other termprvky chemické
  See also chemické vzorce
  koloběh prvků
  periodická soustava prvků
  Narrower term: arsen
  Narrower term: beryllium
  Narrower term: bismut
  Narrower term: bor
  Narrower term: chalkogeny
  Narrower term: dusík
  Narrower term: fosfor
  Narrower term: halogeny
  Narrower term: kovy
  Narrower term: kovy vzácných zemin
  Narrower term: křemík
  Narrower term: mocenství
  Narrower term: polokovy
  Narrower term: radioaktivní prvky
  Narrower term: síra
  Narrower term: thallium
  Narrower term: uhlík
  Narrower term: vzácné plyny
  Narrower term: vápník
  Narrower term: zirkonium
  Broader term: anorganická chemie
  Linking entrychemical elements
  Conspect546 - Anorganická chemie
  UDC546-123
  FileVěcné téma
  References (8) - Věcné téma
  (10) - Knihy
  (1) - Články
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1