Number of the records: 1  

diskriminace

 1. Topical termdiskriminace
  See also Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  antidiskriminační právo
  ponížení
  pozitivní diskriminace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  Narrower term: ageismus
  Narrower term: diskriminace mužů
  Narrower term: diskriminace seniorů
  Narrower term: diskriminace v zaměstnání
  Narrower term: diskriminace žen
  Narrower term: nepřímá diskriminace
  Narrower term: rasová diskriminace
  Narrower term: sexuální diskriminace
  Linking entrydiscrimination
  Diskriminacija
  diskriminacija
  diskriminácia
  Diskriminacija
  Conspect316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  UDC316.647.82
  FileVěcné téma
  References (10) - Věcné téma
  (2) - Brožury
  (3) - Knihy
  (2) - Články
  (1) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.