Number of the records: 1  

veterinární dietetika

 1. Topical termveterinární dietetika
  See also dietetika
  Narrower term: výživa domácích zvířat
  Narrower term: výživa hospodářských zvířat
  Broader term: veterinární lékařství
  Linking entryveterinary dietetics
  Conspect636.09 - Veterinární lékařství
  UDC636.09:636.084/.087
  FileVěcné téma
  References (4) - Věcné téma
  (2) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1