Number of the records: 1  

periodizace dějin

 1. Topical termperiodizace dějin
  See also dějiny
  Narrower term: novověk
  Narrower term: pravěk
  Narrower term: starověk
  Narrower term: středověk
  Linking entryperiodization in history
  Conspect93/94 - Dějiny (obecně)
  UDC94"0/2"+94"6"
  FileVěcné téma
  References (5) - Věcné téma
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1