Number of the records: 1  

metabolismus vody

 1. Topical termmetabolismus vody
  See also voda
  Broader term: metabolismus
  Linking entrywater metabolism
  Conspect577 - Biochemie. Molekulární biologie. Biofyzika
  UDC577.128:546.212
  FileVěcné téma
  References (2) - Věcné téma
  (1) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1