Number of the records: 1  

jinakost

 1. Topical termjinakost
  Other termodlišnost
  cizorodost
  jiný (sociologie)
  See also etnicita
  gender
  handicap
  normalita
  rozdílnost (filozofie)
  self
  sexuální identita
  sociální chování
  sociální nerovnost
  sociální normy
  Linking entryotherness (philosophy)
  Conspect17 - Etika. Morální filozofie
  316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  UDC17.021-021.254 - etika
  316.62/.66-021.254 - společnost
  NoteObraz sebe sama prostřednictvím toho, jak jej vnímají a jak na něho reagují jiní lidé a jak si osvojuje sociální role napodobováním a přejímáním rolí jiných.
  FileVěcné téma
  References (1) - Osoby
  (10) - Věcné téma
  (2) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.