Number of the records: 1  

přeživší holocaust

 1. Topical termpřeživší holocaust
  Other termosoby přeživší holocaust
  See also Broader term: holocaust (1939-1945)
  Linking entryholocaust survivors
  Conspect323 - Vnitropolitický vývoj, politický život
  UDC323.12"1939/1945"-053.15
  FileVěcné téma
  References (2) - Osoby
  (1) - Věcné téma
  (87) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1