Number of the records: 1  

neurobiologie

 1. Topical termneurobiologie
  See also Narrower term: behaviorální biologie
  Narrower term: molekulární neurobiologie
  Narrower term: neuroanatomie
  Narrower term: neurofyziologie
  Narrower term: neuronové sítě (neurobiologie)
  Narrower term: vývojová neurobiologie
  Broader term: neurovědy
  Linking entryneurobiology
  Conspect61 - Lékařské vědy. Lékařství
  UDC611.8+612.8
  FileVěcné téma
  References (4) - Věcné téma
  (7) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1