Number of the records: 1  

rodiny s dětmi s postižením

 1. Topical termrodiny s dětmi s postižením
  Other termrodiny s postiženými dětmi
  rodiny se zdravotně postiženými dětmi
  rodiny s handicapovanými dětmi
  rodiny s hendikepovanými dětmi
  rodiny s dětmi se zdravotním postižením
  See also děti se zdravotním postižením
  raná péče
  Broader term: rodiny s dětmi
  Linking entryfamilies with children with disabilities
  Conspect316.36 - Manželství a rodina. Sexuální vztahy
  UDC316.362.71:316.344.6-056.26/.3-053.2
  FileVěcné téma
  References (2) - Věcné téma
  (13) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1