Number of the records: 1  

nenávistné projevy

 1. Topical termnenávistné projevy
  Other termprojevy nenávisti
  projevy nenávistné
  See also boj proti nenávisti
  extremismus
  interpersonální vztahy
  názory a postoje
  rasismus
  sociální komunikace
  xenofobie
  Broader term: nenávist
  Linking entryhate speech
  URLhttp://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec(1997)020&expmem_EN.asp
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech
  Conspect316.4/.7 - Sociální interakce
  UDC316.4/.7:179.8
  NoteVšechny formy projevu, které šíří, podněcují, podporují nebo ospravedlňují rasovou nenávist, xenofobii, antisemitismus či jiné nenávisti založené na netoleranci, včetně netolerance vyjádřené agresivním nacionalismem a etnocentrismem, diskriminací a nepřátelstvím vůči menšinám, migrantům a lidí přistěhovaleckého původu (Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. (97)20 o nenávistných projevech).
  FileVěcné téma
  References (7) - Věcné téma
  (2) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1