Number of the records: 1  

komentáře (žurnalistika)

 1. Topical termkomentáře (žurnalistika)
  See also komentáře textů
  Narrower term: rozhlasové komentáře
  Broader term: novinové články
  Broader term: žurnalistické žánry
  Linking entrycomments (journalism)
  Conspect070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika
  UDC070.432
  FileVěcné téma
  References (4) - Osoby
  (4) - Věcné téma
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1