Number of the records: 1  

děti se zrakovým postižením

 1. Topical termděti se zrakovým postižením
  Other termzrakově postižené děti
  děti zrakově postižené
  See also hluchoslepé děti
  Narrower term: nevidomé děti
  Narrower term: slabozraké děti
  Broader term: děti se zdravotním postižením
  Broader term: osoby se zrakovým postižením
  Linking entrychildren with visual disabilities
  Conspect316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
  UDC316.344.6-056.262-053.2
  FileVěcné téma
  References (2) - Věcné téma
  (5) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1