Number of the records: 1  

kybersex

 1. Topical termkybersex
  Other termcybersex
  počítačový sex
  virtuální sex
  sex počítačový
  sex virtuální
  online sex
  on-line sex
  internetový sex
  sex on-line
  sex internetový
  See also internetová komunikace
  Broader term: sex
  Broader term: závislost na sexu
  Linking entrycybersex
  Conspect316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  UDC[316.772:004.738.5]:613.88
  FileVěcné téma
  References (2) - Věcné téma
  (2) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1