Number of the records: 1  

sociální stratifikace

 1. Topical termsociální stratifikace
  Other termstratifikace sociální
  sociální hierarchie
  See also sociální nerovnost
  sociální původ
  sociální struktura
  Narrower term: buržoazie
  Narrower term: dělníci
  Narrower term: nevolníci
  Narrower term: poddaní
  Narrower term: služebnictvo
  Narrower term: socioekonomické skupiny
  Narrower term: stavy
  Narrower term: střední vrstvy
  Narrower term: úřednice
  Narrower term: úředníci
  Broader term: sociologie
  Linking entrysocial stratification
  Conspect316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
  UDC316.34
  FileVěcné téma
  References (11) - Věcné téma
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1