Number of the records: 1  

sociální paměť

 1. Topical termsociální paměť
  Other termkolektivní paměť
  skupinová paměť
  historická paměť
  paměť sociální
  paměť kolektivní
  paměť skupinová
  paměť historická
  See also historické vědomí
  masmédia a dějiny
  národní identita
  předkové
  sociální skupiny
  univerzální vědomí
  vyrovnání se s minulostí
  Broader term: paměť
  Linking entrysocial memory
  Conspect316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  UDC316.6:159.953
  FileVěcné téma
  References (8) - Věcné téma
  (1) - Brožury
  (26) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.