Number of the records: 1  

rozum

 1. Topical termrozum
  See also myšlení
  racionalita
  rozumové poznání
  Narrower term: rozum a víra
  Linking entryreason
  Conspect159.95 - Vyšší duševní procesy
  UDC159.955
  FileVěcné téma
  References (4) - Věcné téma
  (3) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1