Number of the records: 1  

Evropská společenství

 1. Corporate nameEvropská společenství
  Other nameCommunauté européenne
  European Communities
  European Community
  Europäische Gemeinschaft
  Evropské společenství
  See also Evropské hospodářské společenství
  Evropské společenství pro atomovou energii
  Evropské společenství uhlí a oceli
  Later heading: Evropská unie
  HistoryKorporace vznikla v r.1967 sloučením tříorganizací: Evropského společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii. V r.1992 se přeměnila v Evropskou unii.
  Nonpublic noteZáznam neprošel revizí podle pravidel RDA.
  Data source entryEncyklopedie Diderot
  NKC
  NoteKorporace vznikla v r.1967 sloučením tříorganizací: Evropského společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii. V r.1992 se přeměnila v Evropskou unii.
  FileKorporace
  References (3) - Korporace
  (5) - Brožury
  (11) - Knihy
  (1) - xszi
  corporation

  corporation

Number of the records: 1