Number of the records: 1  

sociální marketing

 1. Topical termsociální marketing
  Other termmarketing sociální
  See also Narrower term: sociální reklama
  Broader term: marketing
  Linking entrysocial marketing
  Conspect658 - Řízení a správa podniku
  UDC658.8:364
  FileVěcné téma
  References (2) - Věcné téma
  (3) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1