Number of the records: 1  

metabolismus

 1. Topical termmetabolismus
  Other termlátková přeměna
  See also antimetabolity
  biochemie
  metabolity
  metabolomika
  patologický metabolismus
  poruchy metabolismu
  výživa člověka
  Narrower term: anabolismus
  Narrower term: bioluminiscence
  Narrower term: biotransformace
  Narrower term: buněčný metabolismus
  Narrower term: energetický metabolismus
  Narrower term: heterotrofie
  Narrower term: katabolismus
  Narrower term: kostní metabolismus
  Narrower term: metabolismus aminokyselin
  Narrower term: metabolismus bilirubinu
  Narrower term: metabolismus bílkovin
  Narrower term: metabolismus dusíku
  Narrower term: metabolismus elektrolytů
  Narrower term: metabolismus lipidů
  Narrower term: metabolismus léčiv
  Narrower term: metabolismus minerálních látek
  Narrower term: metabolismus rostlin
  Narrower term: metabolismus sacharidů
  Narrower term: metabolismus steroidů
  Narrower term: metabolismus uhlíku
  Narrower term: metabolismus vody
  Narrower term: regulace metabolismu
  Narrower term: sekundární metabolismus
  Broader term: fyziologie
  Linking entrymetabolism
  Conspect577 - Biochemie. Molekulární biologie. Biofyzika
  57 - Obecná biologie
  612 - Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
  UDC577.12 - biochemie
  57.017.7 - obecně
  612.015.3 - fyziologie člověka
  FileVěcné téma
  References (10) - Věcné téma
  (4) - Knihy
  (1) - Články
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1