Number of the records: 1  

ontogeneze

 1. Topical termontogeneze
  Other termontogenetický vývoj
  See also evoluce (biologie)
  fylogeneze
  vývojová biologie
  vývojová genetika
  vývojová neurofyziologie
  vývojová toxikologie
  Narrower term: biologický věk
  Narrower term: diferenciace buněk
  Narrower term: embryogeneze
  Narrower term: ontogeneze rostlin
  Narrower term: ontogeneze člověka
  Narrower term: ontogeneze živočichů
  Narrower term: smrt
  Narrower term: stárnutí
  Linking entryontogeny
  Conspect57 - Obecná biologie
  UDC57.017.6
  FileVěcné téma
  References (11) - Věcné téma
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1