Number of the records: 1  

filozofie vědy

 1. Topical termfilozofie vědy
  See also teorie vědy
  Narrower term: filozofie informace
  Narrower term: filozofie medicíny
  Narrower term: filozofie přírodních věd
  Broader term: filozofie
  Broader term: věda
  Linking entryphilosophy of science
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  UDC001.11
  FileVěcné téma
  References (4) - Osoby
  (5) - Věcné téma
  (16) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1