Number of the records: 1  

dějepis

 1. Topical termdějepis
  See also dějiny
  Broader term: vyučovací předměty
  Linking entryhistory (school subject)
  Conspect93/94 - Dějiny (obecně)
  UDC93/94
  NoteTímto termínem je označen vyučovací předmět na základních a středních školách, ve všech ostatních případech je užíván termín dějiny.
  FileVěcné téma
  References (1) - Osoby
  (2) - Věcné téma
  (3) - Brožury
  (9) - Knihy
  (3) - Články
  (1) - Periodiká - souborné záznamy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1