Number of the records: 1  

soudní moc

 1. Topical termsoudní moc
  Other termmoc soudní
  judikativa
  justice
  See also delegování pravomocí
  dělba moci
  nezávislost soudců
  Broader term: moc
  Broader term: politický systém
  Linking entryjudicial power
  teisminė valdžia
  Sudska vlast
  súdna moc
  Sodna oblast
  władza sądowa
  Conspect342 - Ústavní právo. Správní právo
  UDC342.56
  FileVěcné téma
  References (4) - Věcné téma
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.