Number of the records: 1  

příbuzenství

 1. Topical termpříbuzenství
  Other termpříbuzenské vztahy
  vztahy příbuzenské
  See also klany
  rodina
  Narrower term: kmotrovství
  Narrower term: matrilinearita
  Narrower term: patrilinearita
  Linking entrykinship
  Srodstvo
  giminystė
  príbuzenstvo
  Krvno sorodstvo
  Conspect316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
  UDC316.356.2
  FileVěcné téma
  References (2) - Věcné téma
  (1) - Knihy
  (3) - Články
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1