Number of the records: 1  

průmyslové vlastnictví

 1. Topical termprůmyslové vlastnictví
  Other termvlastnictví průmyslové
  See also patentoví zástupci
  právo průmyslového vlastnictví
  Narrower term: objevy a vynálezy
  Narrower term: oceňování průmyslového vlastnictví
  Narrower term: ochrana průmyslového vlastnictví
  Narrower term: ochranné známky
  Narrower term: patenty
  Narrower term: průmyslové vzory
  Narrower term: užitné vzory
  Narrower term: zlepšovací návrhy
  Broader term: duševní vlastnictví
  Linking entryindustrial property
  intelektualinė nuosavybė gamybos srityje
  Industriska sopstvenost
  priemyselné vlastníctvo
  Industrijska lastnina
  Conspect347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
  UDC347.77
  FileVěcné téma
  References (8) - Věcné téma
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1