Number of the records: 1  

politické programy

 1. Topical termpolitické programy
  Other termprogramy politické
  politický program
  program politický
  politická platforma
  platforma politická
  programy politických stran
  stranické programy
  programy stranické
  politické doktríny
  doktríny politické
  See also etnopolitika
  národní zájem
  politické strany
  politický mesianismus
  politizace problému
  vládní programy a projekty
  vnitrostranické frakce
  volební programy
  Narrower term: Erfurtský program, 1891
  Narrower term: Gothajský program, 1875
  Narrower term: Košický vládní program, 1945
  Narrower term: izolacionismus
  Linking entrypolitical programs
  Conspect329 - Politické strany a hnutí
  UDC329.8
  FileVěcné téma
  References (5) - Věcné téma
  (2) - Články
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1