Number of the records: 1  

hygiena

 1. Topical termhygiena
  See also epidemiologie
  hygienici
  hygienické služby
  hygieničky
  ochrana veřejného zdraví
  ochrana zdraví
  veterinární hygiena
  zdraví a hygiena
  životní podmínky
  Narrower term: biologická bezpečnost
  Narrower term: dějiny hygieny
  Narrower term: environmentální hygiena
  Narrower term: hygiena bydlení
  Narrower term: hygiena měst
  Narrower term: hygiena potravin
  Narrower term: hygiena práce
  Narrower term: hygiena stravovacích služeb
  Narrower term: hygiena venkova
  Narrower term: hygiena výživy
  Narrower term: koupání
  Narrower term: osobní hygiena
  Narrower term: vojenská hygiena
  Narrower term: ústní hygiena
  Narrower term: školní hygiena
  Broader term: lékařství
  Linking entryhygiene
  Conspect613 - Hygiena. Lidské zdraví
  UDC613/614
  FileVěcné téma
  References (17) - Věcné téma
  (12) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1