Number of the records: 1  

vědecké práce

 1. Topical termvědecké práce
  Other termpráce vědecké
  See also odborné písemné práce
  plagiátorství
  výzkumné zprávy
  vědecké publikace
  Narrower term: komentáře textů
  Linking entryscientific reports
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  UDC001.81/.87
  FileVěcné téma
  References (2) - Osoby
  (5) - Věcné téma
  (6) - Knihy
  (3) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1