Number of the records: 1  

pansofie

 1. Topical termpansofie
  Other termvševěda
  See also Broader term: filozofie
  Broader term: věda
  Linking entrypansophy
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  UDC[001:165]:304.9
  FileVěcné téma
  References (2) - Věcné téma
  (8) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1