Number of the records: 1  

křesťanská teologie

 1. Topical termkřesťanská teologie
  Other termteologie křesťanská
  See also křesťanští teologové
  politická teologie
  Narrower term: ekoteologie
  Narrower term: evangelická teologie
  Narrower term: evangelikální teologie
  Narrower term: husitská teologie
  Narrower term: katolická teologie
  Narrower term: letniční teologie
  Narrower term: liberální teologie
  Narrower term: mariologie
  Narrower term: mystagogie
  Narrower term: pastorální teologie
  Narrower term: praktická teologie
  Narrower term: pravoslavná teologie
  Narrower term: sakramentální teologie
  Narrower term: soteriologie
  Narrower term: teologie kultury
  Narrower term: teologie kříže
  Narrower term: utrakvistická teologie
  Broader term: teologie
  Linking entryChristian theology
  Conspect27-1/-2 - Křesťanská teologie. Dogmatická teologie
  UDC27-1
  FileVěcné téma
  References (3) - Osoby
  (12) - Věcné téma
  (21) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1