Number of the records: 1  

slovní druhy

 1. Topical termslovní druhy
  Other termdruhy slov
  See also Narrower term: neohebná slova
  Narrower term: ohebná slova
  Narrower term: predikativum
  Narrower term: člen (mluvnice)
  Broader term: lexikologie
  Linking entryparts of speech
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  UDC81'367.6
  FileVěcné téma
  References (1) - Věcné téma
  (2) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1