Number of the records: 1  

politický systém

 1. Topical termpolitický systém
  Other termsystém politický
  politické systémy
  systémy politické
  See also globální vládnutí
  politické náboženství
  Narrower term: politická moc
  Narrower term: politické ideologie
  Narrower term: politické strany
  Narrower term: soudní moc
  Narrower term: státní režim
  Narrower term: vládní formy
  Narrower term: volební systémy
  Narrower term: víceúrovňové vládnutí
  Narrower term: výkonná moc
  Narrower term: zákonodárné orgány
  Linking entrypolitical system
  valstybinė santvarka
  Politički sistem
  politický systém
  Politični sistem
  system polityczny
  Conspect342 - Ústavní právo. Správní právo
  UDC342.5
  FileVěcné téma
  References (10) - Věcné téma
  (32) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1