Number of the records: 1  

chemické látky

 1. Topical termchemické látky
  Other termchemikálie
  látky chemické
  See also chemická ekologie
  expozice chemickým látkám
  konzervační látky
  molární hmotnost
  nakládání s chemickými látkami
  nebezpečné látky
  syndrom mnohočetné chemické přecitlivělosti
  Narrower term: amorfní látky
  Narrower term: chemické alergeny
  Narrower term: chemické přísady
  Narrower term: karcinogenní látky
  Narrower term: povrchově aktivní látky
  Narrower term: průmyslové chemikálie
  Narrower term: čisté chemické látky
  Linking entrychemicals
  Conspect54 - Chemie. Mineralogické vědy
  UDC54-4
  FileVěcné téma
  References (2) - Věcné téma
  (1) - Knihy
  (1) - Články
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1