Number of the records: 1  

vědci

 1. Topical termvědci
  Other termvědečtí pracovníci
  pracovníci vědečtí
  See also technici
  věda
  vědecká činnost
  vědkyně
  Narrower term: akademici
  Narrower term: antropologové
  Narrower term: demografové
  Narrower term: estetici
  Narrower term: etnografové
  Narrower term: etnologové
  Narrower term: informační vědci
  Narrower term: knihovědci
  Narrower term: literární vědci
  Narrower term: manželky vědců
  Narrower term: panditi
  Narrower term: polární badatelé
  Narrower term: počítačoví vědci
  Narrower term: přírodovědci
  Narrower term: sociální vědci
  Narrower term: židovští vědci
  Broader term: profese
  Linking entryscientists
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  UDC001-051
  FileVěcné téma
  References (70) - Osoby
  (1) - t100r
  (18) - Věcné téma
  (1) - Brožury
  (76) - Knihy
  (20) - Články
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1