Number of the records: 1  

instituce a organizace

 1. Topical terminstituce a organizace
  Other terminstituce
  organizace a instituce
  organizace
  See also Narrower term: asociace muzeí a galerií
  Narrower term: dějiny institucí a organizací
  Narrower term: ekologické instituce a organizace
  Narrower term: exilové instituce a organizace
  Narrower term: filmové instituce a organizace
  Narrower term: financování institucí a organizací
  Narrower term: hospodářské společnosti
  Narrower term: hudební instituce a organizace
  Narrower term: institucionální struktura
  Narrower term: jednací řády
  Narrower term: kolektivní správci autorských práv
  Narrower term: krajanské spolky a organizace
  Narrower term: kreativní centra
  Narrower term: kulturní instituce a organizace
  Narrower term: kulturní zařízení
  Narrower term: mezinárodní instituce a organizace
  Narrower term: nevládní instituce a organizace
  Narrower term: náboženské instituce a organizace
  Narrower term: názvy institucí a organizací
  Narrower term: odbojové organizace
  Narrower term: organizace pracující s dětmi a mládeží
  Narrower term: památkové ústavy
  Narrower term: pedagogické organizace
  Narrower term: politické instituce a organizace
  Narrower term: poradenské organizace
  Narrower term: produkční a umělecké agentury
  Narrower term: regionální rozvojové agentury
  Narrower term: religionistické instituce a organizace
  Narrower term: romské organizace
  Narrower term: science centra
  Narrower term: správní rady
  Narrower term: stanovy
  Narrower term: turistické organizace
  Narrower term: umělecké organizace
  Narrower term: veřejnoprávní organizace
  Narrower term: vládní instituce a organizace
  Narrower term: vnitřní směrnice
  Narrower term: vzdělávací instituce
  Narrower term: vědecké instituce a organizace
  Narrower term: zdravotnické instituce
  Narrower term: členové institucí a organizací
  Narrower term: členské výhody
  Narrower term: ženské instituce a organizace
  Narrower term: židovské instituce a organizace
  Linking entryinstitutions and organizations
  Conspect06 - Organizace všeobecné povahy
  UDC061
  FileVěcné téma
  References (19) - Věcné téma
  (2) - Brožury
  (10) - Knihy
  (14) - Články
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1