Number of the records: 1  

personální management

 1. Topical termpersonální management
  Other termpersonalistika
  personální politika
  řízení lidských zdrojů
  rozvoj lidských zdrojů
  personální řízení
  management lidských zdrojů
  management personální
  řízení personální
  politika personální
  See also kádrová politika komunistické strany
  personalistky
  personalisté
  personální informační systémy
  personální služby
  slaďování rodinného a pracovního života
  Narrower term: age management
  Narrower term: assessment centra
  Narrower term: diversity management
  Narrower term: hodnocení pracovníků
  Narrower term: interní marketing
  Narrower term: kompetenční modely
  Narrower term: outplacement
  Narrower term: personální audit
  Narrower term: personální marketing
  Narrower term: povýšení zaměstnanců
  Narrower term: propouštění zaměstnanců
  Narrower term: přijímací řízení
  Narrower term: sociální politika podniku
  Narrower term: talent management
  Narrower term: řízení pracovního výkonu
  Broader term: management
  Linking entrypersonnel management
  Conspect005 - Management. Řízení
  UDC005.95/.96
  FileVěcné téma
  References (22) - Osoby
  (14) - Věcné téma
  (47) - Knihy
  (5) - Články
  (1) - Periodiká - souborné záznamy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.