Number of the records: 1  

psychopatologie

 1. Topical termpsychopatologie
  Other termabnormální psychologie
  psychologie abnormální
  See also incest
  patopsychologie
  psychiatrie
  psychopatie
  Narrower term: adolescentní psychopatologie
  Narrower term: alexithymie
  Narrower term: disociativní poruchy
  Narrower term: dětská psychopatologie
  Narrower term: melancholie
  Narrower term: mentální retardace
  Narrower term: speciální psychopatologie
  Linking entrypsychopathology
  Conspect159.97 - Psychopatologie
  616.89 - Psychiatrie
  UDC159.97 - psychologie
  616.89 - psychiatrie
  FileVěcné téma
  References (9) - Věcné téma
  (20) - Knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1