Number of the records: 1  

chráněná území

 1. Topical termchráněná území
  Other termúzemí chráněná
  zvláště chráněná území
  území zvláště chráněná
  See also zelené pásy
  Narrower term: biosférické rezervace
  Narrower term: botanicky významná území
  Narrower term: evropsky významné lokality
  Narrower term: lesní parky
  Narrower term: maloplošná chráněná území
  Narrower term: obecně chráněná území
  Narrower term: památkově chráněná území
  Narrower term: ptačí oblasti
  Narrower term: velkoplošná chráněná území
  Linking entryprotected areas
  Conspect502 - Životní prostředí a jeho ochrana
  71 - Územní plánování. Urbanismus. Památkovápéče
  UDC502.21(1-751) - přírodní
  71.025.3/.4 - urbanismus
  FileVěcné téma
  References (3) - Věcné téma
  (17) - Knihy
  (5) - Články
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1