Number of the records: 1  

fyzika

 1. Topical termfyzika
  See also filozofie fyziky
  fyzici
  fyzikální olympiáda
  fyzikální pokusy
  fyzikální soutěže
  fyzičky
  Narrower term: akustika
  Narrower term: aplikovaná fyzika
  Narrower term: chemická fyzika
  Narrower term: dějiny fyziky
  Narrower term: elektrodynamika
  Narrower term: elektrostatika
  Narrower term: experimentální fyzika
  Narrower term: fyzika kondenzované hmoty
  Narrower term: fyzika kovů
  Narrower term: fyzika nízkých teplot
  Narrower term: fyzika pevných látek
  Narrower term: fyzika plazmatu
  Narrower term: fyzika vysokých teplot
  Narrower term: fyzika vysokých tlaků
  Narrower term: fyzikální jednotky
  Narrower term: fyzikální rovnice
  Narrower term: fyzikální teorie
  Narrower term: fyzikální veličiny
  Narrower term: fyzikální vzorce
  Narrower term: kritické jevy (fyzika)
  Narrower term: kryogenika
  Narrower term: kvantová fyzika
  Narrower term: lékařská fyzika
  Narrower term: makromolekulární fyzika
  Narrower term: matematická fyzika
  Narrower term: mechanika
  Narrower term: mikrofyzika
  Narrower term: moderní fyzika
  Narrower term: obecná fyzika
  Narrower term: optika
  Narrower term: počítačová fyzika
  Narrower term: radiofyzika
  Narrower term: radiologická fyzika
  Narrower term: stavební fyzika
  Narrower term: teoretická fyzika
  Narrower term: termika
  Narrower term: termometrie
  Narrower term: vakuová fyzika
  Broader term: přírodní vědy
  Linking entryphysics
  Conspect53 - Fyzika
  UDC53
  FileVěcné téma
  References (37) - Osoby
  (2) - t100r
  (22) - Věcné téma
  (104) - Knihy
  (6) - Články
  (2) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1