Number of the records: 1  

stáří

 1. Topical termstáří
  Other termlidské stáří
  stáří lidské
  stáří člověka
  See also gerontologie
  senilní demence
  seniorky
  senioři
  stárnutí
  Narrower term: aktivní stárnutí
  Narrower term: dlouhověkost
  Broader term: ontogeneze člověka
  Broader term: životní fáze
  Linking entryold age
  Conspect159.92 - Vývojová psychologie. Individuální psychologie
  612 - Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
  613 - Hygiena. Lidské zdraví
  UDC159.922.63 - psychologie
  612.67 - fyziologie
  613.98 - hygiena
  FileVěcné téma
  References (9) - Věcné téma
  (21) - Knihy
  (3) - Články
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1