Number of the records: 1  

dějiny

 1. Topical termdějiny
  Other termhistorie
  See also dějepis
  fiktivní dějiny
  historická muzea
  osobnost v dějinách
  periodizace dějin
  Narrower term: dějiny civilizace
  Narrower term: filozofie dějin
  Narrower term: historická antropologie
  Narrower term: hospodářské dějiny
  Narrower term: interpretace dějin
  Narrower term: kulturní dějiny
  Narrower term: literatura a dějiny
  Narrower term: masmédia a dějiny
  Narrower term: politické dějiny
  Narrower term: regionální dějiny
  Narrower term: sociální dějiny
  Narrower term: teologie dějin
  Narrower term: události
  Narrower term: umění a dějiny
  dějepis
  fiktivní dějiny
  osobnost v dějinách
  periodizace dějin
  Narrower term: dějiny civilizace
  Narrower term: filozofie dějin
  Narrower term: historická antropologie
  Narrower term: hospodářské dějiny
  Narrower term: interpretace dějin
  Narrower term: kulturní dějiny
  Narrower term: literatura a dějiny
  Narrower term: masmédia a dějiny
  Narrower term: politické dějiny
  Narrower term: regionální dějiny
  Narrower term: sociální dějiny
  Narrower term: teologie dějin
  Narrower term: události
  Narrower term: umění a dějiny
  Linking entryhistory
  Conspect93/94 - Dějiny (obecně)
  94(...) - Dějiny jednotlivých zemí, oblastí
  UDC93/94 - obecně
  94(...) - tematické zpřesnění
  Note1. Termín označující vědní obor se uvádí vždy ve vstupním prvku. 2. Jako tematické zpřesnění se používá za geografickými názvy zemí, oblastí a lokalit v dokumentech, u nichž převládá historický aspekt, kontext (např. monografie dějin, chronologický přehled událostí dané oblasti) a za názvy etnických skupin a oborů, kde nelze termín "dějiny" uvést jako součást termínu ve vstupním prvku.
  Poznámka ke skupině Konspektu (SK): dějiny jako vědní obor se řadí do SK 93/94 Dějiny (obecně); dějiny označující historický vývoj oblasti se řadí do SK pro dějiny dané země, oblasti; dějiny oboru se řadí do SK pro daný obor.
  FileVěcné téma
  References (398) - Osoby
  (8) - t100r
  (17) - Věcné téma
  (1) - a
  (3) - Gramofonové desky
  (3) - MG pásky
  (2) - Knihy v Braillově písmu
  (10) - Brožury
  (1000+) - Knihy
  (1) - Kartografické dokumenty
  (4) - Deskové hry
  (249) - Články
  (1) - CD-ROM
  (45) - CD
  (9) - Periodiká - souborné záznamy
  (167) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.