Number of the records: 1  

antropologie

 1. Topical termantropologie
  Other termintegrální antropologie
  celostní antropologie
  obecná antropologie
  teoretická antropologie
  antropologie celostní
  antropologie integrální
  antropologie obecná
  antropologie teoretická
  See also antropologové
  antropoložky
  etnografie
  etnologie
  sofiologie
  člověk
  Narrower term: antropogeneze
  Narrower term: antropologická ontologie
  Narrower term: aplikovaná antropologie
  Narrower term: dějiny antropologie
  Narrower term: filozofická antropologie
  Narrower term: fyzická antropologie
  Narrower term: historická antropologie
  Narrower term: kulturní antropologie
  Narrower term: křesťanská antropologie
  Narrower term: lidské rasy
  Narrower term: literární antropologie
  Narrower term: paleoantropologie
  Narrower term: pastorální antropologie
  Narrower term: pedagogická antropologie
  Narrower term: sociální antropologie
  Narrower term: sportovní antropologie
  Linking entryanthropology
  Conspect39 - Kulturní antropologie. Etnologie. Etnografie
  UDC39+572
  NoteInterdisciplinární (kulturní, sociální abiologický) vědní obor integrující výzkumy a poznatky přírodních a společenských věd.
  Antropologie se pokouší vysvětlit celistvost lidských bytostí a lidskou zkušenost z hlediska sociokulturního a biologického ve všech časových údobích a na všech místech, kde probíhal vývoj našich předků. V podstatě se jedná
  FileVěcné téma
  References (28) - Osoby
  (15) - Věcné téma
  (10) - Knihy
  (8) - Články
  (1) - CD-ROM
  (1) - Zvukové knihy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1